Stor berøringsflade med erhvervslivet og mange års erfaring indenfor selskabsretten betyder, at kontoret yder kvalificeret juridisk bistand i forbindelse med virksomhedsetablering og virksomhedsoverdragelse med den enkelte virksomhed i fokus.

Vores rådgivning omfatter bl.a. følgende forhold:

 •     Valg af selskabsform
 •     Selskabsstiftelse
 •     Vedtægtsforhold
 •     Registrering hos Erhvervsstyrelsen samt andre off. myndigheder
 •     Forberedelse og håndtering af generalforsamling, herunder evt. egen deltagelse
 •     Kapitalforhøjelse- og nedsættelse
 •     Omdannelse, fusion og spaltning
 •     Køb og salg af virksomhed
 •     Generationsskifte
 •     Regulering af anparts- og aktionærforhold
 •     Likvidationer

Uanset størrelsen på selskabet er det vigtigt at have styr på alle de selskabsretlige forhold både i forbindelse med etableringen, den igangværende drift, samt i tilfælde af at virksomheden skal overdrages eller likvideres.

Vores rådgivning ydes med udgangspunkt i netop klientens virksomhed og med klienten som en stor medspiller, hvorved vi finder de bedste løsninger.