Hos Advokatfirmaet Højbjerg Jensen har vi den ekspertise, der er nødvendig for at give den rigtige rådgivning.

Lejeretten er blandt de mest almindelige kontraktsområder, men er samtidig et af de områder, hvor lovreglerne er mest omfattende og sværest at forstå.

Uanset om der er tale om leje af private boliger eller erhvervslejemål, er der en lang række – ofte meget komplicerede – regler som det er vigtigt at have for øje, idet de økonomiske konsekvenser ved ikke at overholde disse regler kan være særdeles store.

Derfor er det en god idé at rette henvendelse til os, såfremt du har behov for bistand indenfor lejeretlige problemstillinger.

Vi kan blandt meget andet være behjælpelige med:

  •     Udarbejdelse af lejekontrakter
  •     Reguleringer af lejeaftaler
  •     Lejeforhøjelser/nedsættelser
  •     Opsigelse/ophævelse af lejeaftaler

Herudover har vi stor erfaring med førelse af retssager og voldgiftssager om lejeretlige spørgsmål, førelse af sager ved Huslejenævnet, m.m.

Såfremt du har behov for hjælp til at få løst en lejeretlig problemstilling eller tvist, er du altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende samtale om vores mulighed for at hjælpe!