For en virksomhed er kontraktsretten et helt afgørende område - og vi bistår på alle stadier heri.

Arbejdet med kontrakter er en naturlig del af vores arbejde som advokatfirma, og vi bistår gerne med rådgivning under hele forløbet, herunder ved forhandlingsbordet, under selve udarbejdelsen, omkring den eventuelt senere fortolkning og ved konfliktløsning.

Det kan godt betale sig at bruge en advokat fra starten af, når kontrakterne forhandles på plads, og når de skal formuleres. Advokaten har som speciale at forudse de mulige kommende problemstillinger, hvilket betyder, at man minimerer risikoen for en tvist, som i værste fald kan få store økonomiske konsekvenser.

Vi bistår virksomheder med alle forhold vedrørende virksomhedens kontrakter, f.eks. følgende:

  •     Samarbejds- og indkøbsaftaler
  •     Udviklingskontrakter
  •     Licensaftaler
  •     Leasingkontrakter
  •     Hemmeligholdelsesaftaler
  •     Ejeraftaler
  •     Ansættelsesaftaler
  •     Lejekontrakter
  •     Salgs- og leveringsbetingelser

Drejer sagen sig om en allerede eksisterende kontrakt, kan Advokatfirmaet Højbjerg Jensen yde rådgivning med fortolkningen heraf. Er det opstået en egentlig konflikt, er det vigtigt at henvende sig til advokaten så tidligt som muligt i konflikten. På denne måde kan advokaten yde den bedste rådgivning i forhold til løsningen heraf.