Når økonomien er gået helt i hårdknude, er det nødvendigt at tage kontakt til en advokat i god tid, idet advokaten herved sikres den bedste mulighed for at hjælpe med den bedste løsning på situationen.
 
Advokat Jan Højbjerg Jensen har igennem mange år har virket som medhjælper i skifteretten i gældssaneringssager.
 
Gældssanering er en samlet ordning med samtlige kreditorer, hvor gælden enten nedsættes til et beløb, der er realistisk at betale, eller undtagelsesvist helt bortfalder.
 
Man skal være opmærksom på, at der gælder helt specielle betingelser, som skal være opfyldt, førend man vil kunne opnå gældssanering. Endvidere er det ikke al salgs gæld, der kan saneres.
 
I praksis skal der udfyldes en gældssaneringsansøgning, som bl.a. kan afhentes på dommerkontoret, hvortil blanketten returneres med diverse bilag. Du kan vælge at indgive ansøgningen på egen hånd eller lade en advokat bistå dig med udfyldelsen heraf, hvorved du sikres den bedste rådgivning om dine muligheder.