Når en bygning skal opføres, finder et hav af regler og regulativer anvendelse, så det er vigtigt at kunne holde tungen lige i munden. Vi rådgiver hele ”persongalleriet” i forbindelse med en entreprise, dvs. rådgivere, entreprenører og bygherre, uanset om disse er private, virksomheder eller offentlige.

De økonomiske summer kan være store og aftalerne komplekse, hvorfor den korrekte rådgivning kan være helt afgørende. Som på så mange andre områder gælder det også for entrepriseretten, at den juridiske rådgivning skal søges så tidligt i forløbet som muligt, idet det kan være med til at minimere de risici der er forbundet med projektet.

Vi rådgiver bl.a. om:

  •     Entreprisekontrakter, rådgiverkontrakter og fælles/særlige betingelser til standardkontrakter
  •     Forhold til myndighederne, herunder byggeret og planlov
  •     Løbende bistand under byggeriets opførelse og aflevering, herunder f.eks. mangelkrav, forsinkelse og arbejdsstandsning
  •     Finansiering og sikkerhedsstillelse
  •     Forsikringsforhold
  •     Syns- og skønssager
  •     Konfliktløsning, herunder voldgifts- og retssagsbehandling
  •     Insolvens hos enten bygherre eller entreprenør