Når der indtræffer et dødsfald, er der mange problemstillinger (og i en svær tid) de efterladte skal forholde sit til; og noget af det væsentligste er her at få taget stilling til, på hvilken måde boet skal behandles.

Advokatfirmaet Højbjerg Jensen har en stor og mangeårigerfaring med rådgivning i forbindelse med behandling af dødsboer samt med bistand i forhold til at få ekspederet de nødvendige praktiske ting knyttet hertil.

Ved behandlingen af dødsboer – om det er et bo, der skiftes privat, eller om det er et bo, der udlægges til bobestyrerbehandling – så suppleres advokatfirmaets juridiske kompetencer med en stor menneskelig indsigt og erfaring med rådgivning, hvor også håndtering af følelsesmæssige aspekter er en del af opgaven.

Kontakten til myndighederne, herunder skifteret, skattevæsen m.m. samt til afdødes pengeinstitut m.fl. hjælper advokatfirmaet gerne med, så de efterladte (om ønskelig) kan blive fri for at skulle tage disse kontakter.